Phân loại Chương Chương 1

Đơn thuốc là gì?​

Đơn thuốc là gì? Đơn thuốc là một văn bản trên đó bác sĩ ghi lại những loại thuốc cần thiết cho bệnh nhân. Khi đến hiệu thuốc và đưa cho dược sĩ đơn thuốc, bạn sẽ nhận được đủ…

Trạm y tế là gì?

Trạm y tế là gì? Trạm y tế là cơ sở khám, chữa bệnh được xây dựng ở các thành phố/tỉnh, quận/huyện và phường Trạm y tế có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ và điều trị bệnh tật cho…