Sổ Tay

SỨC KHỎE

Cho người lao động

làm việc tại

SỔ TAY SỨC KHỎE

Chuong 1

Hệ thống y tế và hệ thống khám, chữa bệnh tại Hàn Quốc

CHƯƠNG 1:
Chuong 2

Bảo hiểm y tế và Dịch vụ y tế

CHƯƠNG 2:
Chuong 3

Kiểm tra sức khỏe

CHƯƠNG 3:
Chuong 4

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

CHƯƠNG 4:
Chuong 5

Bệnh truyền nhiễm

CHƯƠNG 5:
Chuong 6

Sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản

CHƯƠNG 6:
Chuong 7

Sức khỏe tâm thần/tinh thần

CHƯƠNG 7:
Chuong 8

Danh bạ đường dây nóng

CHƯƠNG 8:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG